Soma aka gakuru haricyo ka kwigisha 


Umwarimu yatemberanaga n’umunyeshuri we munzira baza guhura n’urukweto rushaje cyane

byagaragaraga ko ari urw’umukene !

Umunyeshuri abwira mwalimu we ati urabona

gute dukinishije nyir’urukweto, tugahisha runo

rukweto , natwe tukihisha , yaza tukareba icyo

akora kugira ngo tumuseke ?

Umwarimu aramusubiza ati : ” Ntitwemerewe

kwishimisha tubabaza abandi “. Ariko kuko wowe

wifite ushobora gukora ikintu kikagushimisha

kikanashimisha nyir’urukweto !

Gute ? Aho guhisha ruriya rukweto , warurekera

hariya ahubwo ukarushyiramo amafaranga ,

hanyuma twihishe tuze kureba ikiri bube ??!!

Umunyeshuri yishimira igitekerezo cy’umwarimu

we , akora nk’uko yabibwiwe , hanyuma we

n’umwarimu we bihisha inyuma y’igiti !

Hashize akanya wa mukene aragaruka aje gufata

urukweto rwe , no gutangara cyaane asangamo

amafaranga ! Ayakuramo arayabika arangije

apfukama hasi atangira gusaba Imana ari kurira

cyaane :

” Mana ndagushimira cyaaane , wowe wamenye

ko umugore wanjye arwaye , umwana wanjye

ashonje cyaaane yabuze umugati , ukaba

undokoye njye na famille yanjye ” !!

Wa munyeshuri nawe yisanze ari kurira kubera

ibibaye ! Mwalimu we aramubwira ati : ntubona

ubu ko wishimye kurusha uko wari kwishimira

ibyo washakaga gukora kare ?

Umunyeshuri aramusubiza ati : ” nize isomo

ntazibagirwa igihe cyose nzaba ndiho , nize ko iyo

utanze wishima cyane kurusha uko wakwanga

gutanga” !

Umwarimu aramubwira ati nimba ari ibyo , ni kuri

wowe kumenya ko gutanga biri mu buryo bwinshi

:

* Kubabarira umuntu wari ufite ubushobozi bwo

kumuhana nabyo ni UGUTANGA

* Gusabira umuvandimwe wawe ku Mana nawe

atabizi , nabyo ni UGUTANGA

* Kudakekera mugenzi wawe nabi nabyo ni

UGUTANGA

* Kurinda icyubahiro cya mugenzi wawe adahari

nabyo ni UGUTANGA !!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s