Ese waba ubizi ngo unsubize ahaturuka uno mubare 40?


Nubona umwanya unsubize(kuberiki) Noa yubatse inkuge mu gihe cy’imyaka 40, imvura y’umwuzure yaguye igihe kingana n’iminsi 40, abisirayeli babaye mu bucakara mu Misri imyaka 40. Kandi abisirayeli bagenze mu butayu igihe kingana n’imyaka 40, umunara ‘i Babeli wubatswe mu myaka 40, YESU KRISTO,yiyilije ubusa atarya,atanywa iminsi 40, kandi yazamutse mw’ijuru nyuma y’iminsi 40,
Pasika yizihizwa nyuma y’iminsi 40. Niyo abantu bapfushije, barangiza ikiriyo nyuma y’iminsi 40, ndetse kandi abantu bavuga ko iminsi y’umujura ari 40, n’umwana (uruhinja) asohorwa nyuma y’iminsi 40. “Kuberiki ari 40?”
Nibikunanira wohereleze undi muntu ariko tubone igisubizo.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s