ESE NI KI GITUMA UMUGORE ARENZA ITARIKI YO KUBYARA?


img_0729-1

Umuvandimwe ati: “Ese ni iki gituma umugore asagiza (arenza itariki yo kubyariraho)? Ese ntangaruka bigira? Ese byakosorwa bigakunda? Ese n’iki umuntu yakora bimubayeho?”

REKA TUREBE IMPAMVU ZITERA KURENZA IGIHE CYO KUBYARA, INGARUKA ZABYO, NDETSE N’ICYO WAKORA BIKUBAYEHO

Iyo umugore amaze kumenya ko atwite, atangira kubara ya mezi icyenda azamarana umwana mu nda,

ariko hari ubwo aya mezi arangira umwana ntahite avuka, akaba yarenza iminsi yagombaga kumara mu nda.

Muri iyi nkuru turasobanura zimwe mu mpamvu zibitera, ingaruka bigira ari ku mwana n’umubyeyi ndetse n’igikorwa mu bihe nk’ibyo.

Iyo umugore atwite, agirwa inama yo kwisuzumisha kenshi gashoboka kwa muganga, aho iyo anyuze mu cyuma (Echographie) cyangwa se biturutse ku bihe aherukira mu mihango, muganga amubarira iminsi asigaje ngo yibaruke, hanyuma akamubwira itariki aba agomba kubyariraho.

Ese ubundi ni ryari bivugwa ko umugore yarengeje igihe cyo kubyara?

Twaganiriye na Dr Iba Mayele, umuganga wita ku bagore (Gynecologist) ukorera muri Polyclinique de l’etoile iba imbere ya Sainte famille rwagati mu Mujyi wa Kigali,

adusobanurira ko nubwo muganga aguha iyi tariki biba bitavuze ko uba ugomba kubyara kuri uwo munsi nyir’izina, gusa ko agereranya.

Yagize ati “Nubwo umugore tumuha itariki aba agomba kubyariraho, ntibiba bivuze ko ari umunsi ntakuka. Hari ababa bashobora kubyara mbere cyangwa nyuma. Gusa nanone bikaba bitagomba kurenga icyumweru cya 43 uhereye igihe aherukira kujya mu mihango.

Ni ukuvuga ko iyo yagejeje icyo gihe atarabyara aba yamaze kurenza igihe cyo gutwita (igihe aba agomba kugumana umwana mu nda).

Icyo gihe rero duhita dufata ingamba zo kurinda ko hari uwagira ikibazo, ari umwana cyangwa umubyeyi.”

Ese uku gutinda kubyara guterwa n’iki?

Uku gutinda kubyara bituruka ku mpamvu nyinshi nk’uko Dr Iba akomeza abisobanura.

Ati “Ibi biterwa n’impamvu nyinshi zitandukanye harimo n’imiterere bwite y’umubyeyi cyangwa n’imikurire y’umwana mu nda, bishobora guterwa kandi no kuba ari ubwa mbere umubyeyi agiye kubyara bityo umubiri we ukaba utamenyereye ibigiye kuwubaho,

kuba se ari inda umugore atwite akuze cyane na byo bituma itinda kuvuka kuko aba yarananiwe ndetse n’izindi mpamvu nyinshi cyane zitandukanye.”

Ni izihe ngaruka se zaba ziterwa n’uku kurenza igihe cyo kubyara?

Uko imyanya myibarukiro y’umugore iteye, yagenewe igihe runaka cyo kumarana umwana, agakura kugeza ubwo aba atakibasha gukurira mu nda ahubwo biba ngombwa ko asohoka agakurira hanze.

Iyo icyo gihe kirenze rero, hari ingaruka nyinshi bigira ari ku mwana cyangwa se no ku mubyeyi umutwite.

Dr Iba yagize ati “Ingaruka zo zirahari cyane. Harimo nko kuba ingobyi (placenta), yirema mu nda umwana akayikuriramo yasaza. Iyo ishaje rero kandi ari yo itunga umwana, igatuma akomeza kubaho, bishobora guhagarika gukura k’umwana. Ariko kandi n’iyo ikomeje gukora neza, umwana arakura bikabije bityo bikazatuma kubyara bigorana cyane ndetse bikamara n’igihe kirekire cyane.

Iyo umwana akomeje gutinda mu nda kandi, bituma agira ibibazo byinshi mu ivuka rye nko kubura umwuka wo guhumeka (oxygene) ndetse n’utundi tubazo dutandukanye ku buryo ashobora no kutabaho”

Ibi bishobora kwangiriza umwana mu gihe amazi bita isuha amenetse mbere y’amasaha 18 ngo ibise bize.

Ese ni iki cyakorwa ngo umubyeyi n’umwana badahura n’ibi byago?

Mu bihe nk’ibi abaganga batanga imiti itandukanye itera ibise, maze umugore agatangira umurimo wo kwibaruka, ibi bigakorwa umuganga yabanje kureba uko umwana ameze mu nda, uko umutima we utera n’ibindi byinshi birebwaho iyo umubyeyi agiye kubyara, ariko kandi akanita k’uko umubyeyi ameze n’imbaraga afite.

Iyo muganga abonye ko hari ingaruka iyi miti ishobora kugira ku mwana n’umubyeyi, ni bwo afata umwanzuro wo kumubaga, aho basatura nyababyeyi bagateruramo umwana.

Ni yo mpamvu rero buri mubyeyi wese utwite aba agomba kwisuzumisha kenshi kandi yarenza igihe yabwiwe na muganga akihutira kumubaza icyakorwa ngo hirindwe ibi bibazo byose.

Niba hari ubundi busobanuro mukeneye twiteguye kubafasha, Murakoze!

Reposted & Dr. P. Mupenzi Mwiza

Group Ubuzima-Ubuvuzi-Inama

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s