BURYA NGO UMUTURANYI WAWE NIWE UKUREBERERA


img_1681

.

REKA TUREBE UKURI K’UMUTURANYI KUGOMBA KUBONEKA K’UMUTURANYI WE

.

From: Nizar Yussuf

.

Reposted & Dr. P. Mupenzi Mwiza

Group Ubuzima-Ubuvuzi-Inama

.

Ese imibereho myiza n’iterambere ry’ibanze, dutegereje k’ubuyobozi, ni ibihe?

Iyo Ubuyobozi bwegereje abaturage ibikorwa-remezo bitandukanye (amazi, amashanyarazi, n’ibindi…) biba ari mu rwego rwo guharanira imibereho myiza yabo ishingiye ku iterambere.

Ku ruhande rwacu nk’abaturage, icyo tuba dusabwa ni ukubifata neza, twirinda kubyangiza.

Ese koko ushobora gusanga hari urugo rudafite amazi cyangwa umuriro kandi rutuye hagati y’ingo zibifite? Ese byashoboka ko usanga urugo rutanafite akayira ko kugera Ku muhanda munini?

Ariko icyo nifuje kuvuga ho cyane cyane ni iki gikurikira :

Bishoboka ko abantu baturana ari ingo nk’icumi, bagaturana imyaka nk’icumi, bose bafite amazi n’amashanyarazi, nyamara urugo rwa cumi na rumwe bakikije rudafite byibura na kimwe muri ibyo byombi, Kandi wenda bose ngo baseengana!

Erega uwo muturanyi wa cumi na rimwe n’iyo yaba adasengana nabo cyangwa se atanasenga, ariko mwibuke ko aturanye nabo!

Haba n’ubwo wasanga banafitanye isano y’umuryango.

Kutabigira nawe ntabwo ari uko atabishaka, ahubwo ni uko atabishoboye.

Ese ubuyobozi nibwo buzagaruka kumuha amazi, umuriro cyangwa akayira kajya I we?

Ubuyobozi bwamaze gukora akazi kabwo, ahasigaye abaturage duturanye nidukore akacu.

Twunganire Ubuyobozi, twunganirana hagati yacu, dusindagiza umunyantege nke muri twe.

Kandi mu gukorera hamwe ntabwo byatunanira.

Ibyo bitunanire, tunananirwe byibura no gushyira itara ku nzira rimurikira abahisi n’abagenzi (itara ry’umutekano).

Reka dusoze tugira tuti:

Ingero ni nyinshi cyane, Urwo rwari rumwe mu ngero z’Ukuri k’umuturanyi kuvuye k’umuturanyi we,

Ibyo, ndetse n’ibindi nkabyo nitugerageze kubishyira mu bikorwa, maze wirebere ngo turaba abaturage beza, bateye imbere, bafite Ubuzima buzira umuze (“les vrais patriotes / the right patriots “)

Ikindi kandi ujye uzirikana ko hari abandi bashobora kunyura kuri uwo muturanyi wawe, bagambiriye kukugirira nabi,

Bashobora kuguca urwaho mu gihe wivumbuye bakamwitaho kandi wowe wanze no kumuvugisha ugasanga bagiye bamwigarurira buhoro buhoro ukazashiduka ishyano rikuguye hejuru, kubera ukuntu umugora, ukamugira nyirantabwa.

Reka turebe icyo twafasha abaturanyi bacu.

Reka duharanire gucya (gutagata) imbere muri twe (internally), n’inyuma kuri twe (externally).

Mbifurije kugira abaturanyi bakeye ku mutima no Ku mubiri,

Mbifurije kugira abaturanyi muharanira kwitaho, nabo bagaharanira kubitura ibyiza mubakorera!

Mbifurije kugira itara ryo hanze rimurikira abagenzi.

Mbifurije kugira imihanda ibahuza n’abaturanyi banyu,

Mbifurije kugira inzira ziyobora amazi y’umwanda n’ay’imvura, kugirango adasenyera abaturanyi, bikaba intandaro y’amakimbirane!

Niba hari ubundi busobanuro mukeneye, turahari kandi twiteguye kubaha ubufasha. Murakoze!

Reposted & Dr. P. Mupenzi Mwiza

Group Ubuzima-Ubuvuzi-Inama

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s