Dore uko umwana agenda akura kuva asamwe kugeza avutse


.

REKA TUREBE UKO UMWANA AGENDA AKURA MUNDA YA NYINA KUVA YASAMWA KUGEZA AVUTSE

Reposted & Dr. P. Mupenzi Mwiza

Group Ubuzima-Ubuvuzi-Inama

Ese waruziko kugirango umuntu akure biva Ku kagirangingo kamwe?

Kugirango umuntu akure biva kure, atangira ari akaremangingo kamwe kari mu igi akagenda ahinduka kugera ubwo ahindutse umuntu.

Ibi bintu bitwara amezi icyenda ari munda ya nyina amutwite.

Tugiye kukwereka ibice bitandukanye umwana acamo iyo ari munda ya nyina guturuka akiri igi kugeza avutse.

1. Ibyumweru bibiri byambere:

Ku munsi wa mbere igi ari ryo ntanga ngore rihura n’intanga ngabo (Spermatozoide) yabashije gusiga izindi ikinjira mu ntanga ngore (Ovule),

Ibi bintu bitwara hagati y’amasaha 12 na 24 kugirango intanga ngabo yinjire neza mu ntanga ngore maze bikore igi (Oeuf feconde),

Ari naho igi ritangira kwigabanyamo ibice byinshi mu imbere haryo rikora uturemangingo twinshi, ni nabwo ryimuka rikava mu miyoborantanga rikamanuka muri nyababyeyi (Uterus).

2. Icyumweru cya 3:

Igi ritangira gufatira muri nyababyeyi ngo rukurireyo (implantation):

Aha ngaha nyababyeyi niyo igaburira igi ikariha intungamubiri zikwiriye zikomoka ku mubyeyi utwite kugirango igi rikure,

Aha ni ho umubiri w’umugore utangira gutanga imisemburo yitwa hCG,

Ari nayo itegeka udusabo tw’intanga guhagarika ikorwa ry’intanga ngore, umugore ntiyongere kubona imihango.

3. cyumweru cya 4:

Aha ngaha igi riba ryahindutse bigaragara rikaba icyo bita (embryon) mu ndimi z’amahanga,

Aha niho ubundi wakabonye imihango yawe ariko ntago iza kuko umwana aba yatangiye gukorwa.

Aha aba angana nk’urubuto rw’igishyimbo.

5. Icyumweru cya 5:

Igi ritangira guhinduka nk’umwana gake gake, ninaho atangira kuzana umutima, ndetse n’imiyoboro y’amaraso, ari naho umutima we utera bwa mbere.

6. Icyumweru cya 6:

Umwana azana izuru, umunwa ndetse n’amatwi agatangira kumva ndetse agatangira guhinduka afata ibice bisa nk’umuntu.

Ni nabwo azana amara ndetse n’ubwonko nabyo bigatangira gukura.

7. cyumweru cya 7:

Aha umwana akura cyane kuko yikuba inshuro ebyiri ugereranyije n’icyumweru kiba gitambutse,

Akaba afite umurizo, uba uzanagenda ntugaragare cyangwa ngo ubashe gukura,

Aha agatangira kuzana amaguru ndetse n’amaboko afite udutoki duto.

8. Icyumweru cya 8:

Aha umwana aba atangiye kujya yinyeganyeza mu nda nubwo uba utarabyumva,

ndetse aha ninaho umwana azana ibihaha agatangira guhumeka.

9. Icyumweru cya 9:

Aha niho umwana akura vuba cyane akiyongera ibiro ndetse na wa murizo ukabura ntiwongere kugaragara.

10. Icyumweru cya 10:

Umwana atangira guhinduka ku ruhu akazana uruhu rwiza ndetse n’intoki ndetse n’ibirenge bikazana inzara.

11. Icyumweru cya 11:

Aha noneho umwana aba yabaye nk’umuntu ugaragara aba yinyeganyeza, yigorora munda ndetse ashaka no gusimbuka.

12. Icyumweru cya 12:

Umwana atangira kujya afungura intoki ze anazifunga uko ashaka,

akanyeganyeza uturenge, ndetse agafungura n’umunwa.

  1. Icyumweru cya 13:_*

Intoki z’umwana zizana imirongo bita fingerprint umuntu atajya ahuza n’undi ku isi n’izindi ngingo zigatangira kugaragara,

Ninaho ushobora kumenya ngo umwana utwite ni umuhungu cyangwa ni umukobwa, iyo ari umukobwa udusabo tw’intanga tuba tubitse intanga ngore zigera kuri million ebyiri.

Aha tuba dusoje igihembwe cya mbere cy’itwita.

14. Icyumweru cya 14:

Ubwonko bw’umwana burakura cyane,

ndetse agatangira kujya akoresha inyama zimwe na zimwe zo mu maso nko guseka, gukambya agahanga,…

15. Icyumweru cya 15:

Umwana atangira kujya yumva urumuri nubwo aba agisinziriye,

Ndetse aha n’igitsina ke nibwo kiba kigaragaragara neza.

16. Nyuma y’icyumweru cya 16:

Ibirenge bye birakura cyane, ndetse ugatangira kujya wumva umwana agutera imigeri munda,

n’umutwe we ugakura cyane n’amatwi ye nayo akagaragara neza.

17. Icyumweru cya 17:

Aha amagufwa y’umwana arakura cyane agasa nk’akomeramo gake.

18. Icyumweru cya 18:

Umwana akomeza kujya yinyeganyeza anagutera imigeri cyane.

19. Icyumweru cya 19:

Aha umwana aba atangiye kujya anukirwa, yumva nk’indirimbo umuririmbiye cyangwa se ibyo umubwira mbese akumva amajwi,

amaso ye agakura ndetse n’ururimi n’uruhu byose bigakura.

20. Icyumweru cya 20:

Aha umwana aba yashobora kumira ndetse n’amara ye agatangira gukora.

Akenshi ntago umwana uri mu nda yituma gusa aranyara.

21. Icyumweru cya 21:

Aha umwana akomeza kujya yinyeganyeza mu nda ya nyina mu bundi buryo, aha aba angana nka karoti nini.

22. Icyumweru cya 22:

Iminwa ye ndetse n’ingohe n’ibitsike bitangira kugaragara, gusa aha imboni ye iba itaragaragara.

23. Icyumweru cya 23:

Aha umwana atangira kumva amajwi cyane ndetse kuburyo nk’ibyo wavugaga cyane avutse yaba akibyibuka.

Aha ni bibi cyane kuvuga amagambo mabi kuko bishobora gutera ingaruka mbi ku mwana amaze kuvuka.

24. Icyumweru 24:

Uruhu rwe rutangira guhinduka gake gake.

25. Icyumweru cya 25:

Umwana atangira kumera umusatsi ndetse uruhu rwe rugatangira kubika amavuta.

26. Icyumweru cya 26:

Umwana atangira kujya ahumeka yinjiza umwuka anawusohora, ibi binamufasha muguhumeka kwa mbere avutse.

27. Icyumweru cya 27:

Aha umwana aba atangiye kujya asinzira akanakangukira igihe, ubwonko bwe bukora neza,

n’ibihaha bye biba bitarakura neza ariko yishobora gukora hanze ya nyina hifashishijwe ibyuma byabugenewe.

Aha ninaho igihembwe cya kabiri cy’ibyara gisorezwa.

28. Icyumweru cya 28:

Amaso y’umwana no kubona bitangira gukura, akaba yanashobora guhumbya.

29. Icyumweru cya 29:

Umutwe urakura neza ugatangira no kubona ijosi, aha inyama ze nazo zitangira kwegerana cyane zikomeza.

30. Icyumweru cya 30:

Umwana aba yakuze cyane agakenera umwanya munini muri nyababyeyi, aha umwana aba angana nk’ishu rinini.

31. Icyumweru cya 31:

Umwana noneho aba abasha gucyebuka hirya no hino, ndetse ashobora no kwikoraho.

32. Icyumweru cya 32:

Umwana aha arakura cyane ashobora kwiyongeraho hafi ikiro muri iki cyumweru kimwe gusa cyane ko aba yitegura kuvuka.

33. Icyumweru cya 33:

Aha amagufwa y’umutwe ntago aba afatanye, aha atangira kugenda yegerana gake gake, aha umwana aba angana nk’inanasi nini.

34. Icyumweru cya 34:

Aha ibihaha bye birakura neza, ndetse n’ubwonko bwe bugakora cyane.

Umwana uvutse hagati y’icyumweru cya 34 na 37 yabaho nta kibazo.

35. Icyumweru cya 35:

Aha impyiko z’umwana ndetse n’umwijima birakora akaba yanatangira gusohora imwe mu myanda.

36. Icyumweru cya 36:

Aha umwana aba yitegura kuvuka agatangira gushaka gusohoka mu nda ya nyina.

37. Icyumweru cya 37:

Umwana aba yiteguye kuvuka, nubwo ubwonko bwe n’ibihaha bye bikurira hanze yaramaze kuvuka ariko aba yarabaye umwana muzima.

38. Icyumweru cya 38:

Umwana atangira gufungura amaso, no gushaka kubona, ninaho wabona ibara ry’imboni ye.

39. Icyumweru cya 39:

Umubiri w’umwana ukomeza kubika amavuta azamufasha kwihanganira hanze yo munda ya nyina.

40. Icyumweru cya 40:

Aha akenshi umwana aba yaravutse ariko bitabye ibyo kwa muganga bakubwira icyo gukora.

41. Icyumweru cya 41:

Ukomeje kugumana umwana munda kuri ibi byumweru uba wakwiteza ikibazo n’umwana utamuretse.

Ni byiza kuba uri kwa muganga.

Reka dusoze tugira tuti:

Ngibi ibice by’ingenzi umwana acamo mbere y’uko avuka,

Niba ushaka kwirorera uko biba byifashe urebere kuri aya mafoto ari hepfo gato!

Niba hari ubundi busobanuro mukeneye, twiteguye kubafasha. Murakoze!

Reposted & Dr. P. Mupenzi Mwiza

Group Ubuzima-Ubuvuzi-Inama

.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s